Our Stories

Ngā Ingoa o Ngā Waahi i Waitomo – Place Names within Waitomo

Part 1

Part 2

Education
Grants

Kaumātua
Grants

Marae
Grants

Train
Me

Maths
Buddy

Kia hora te marino.  Kia whakapapa pounamu te moana.  Kia tere te kārohirohi i mua i tō huarahi.

May peace be widespread. May the sea glisten like greenstone.  And may the shimmer of light guide your way.